TEMİZLEYİCİ SIVILAR

TC200+

Temizleyici Sıvılar
Ürün Kodu :

Halhazırda çalışan sistemlerde manyetit ve tortuyu temizlemekte kullanılır. Radyatör ve boru tesisatında gelişmiş güçlü temizleyici TC200+ su akışını sağlayarak ısı verimini arttırır.

 • Merkezi sistem verimliliğinin geri kazanılmasına yardımcı olur
 • Sistemden çamur,tortu ve birikintileri temizler
 • Sistem ömrünü uzatır
 • Bakım maliyetlerini azaltır

TC210+

Temizleyici Sıvılar
Ürün Kodu :

Yeni kurulmuş ve devreye alınacak sistemler için ideal bir sıvıdır. Güçlü formülü kalıntıları sistemden uzak tutmak için özel olarak geliştirilmiştir.

 • Kurulum artıklarını ve metal yüzeyde bulunan yağları temizler.
 • Pas yapıcı kireç artıklarını sistemden uzaklaştırır.
 • İnhibitörlerin sistemi korumasına hazırlar.
 • Bakım maliyetlerini azaltır.
 • Sistem ömrünü uzatır.

TC220+

Temizleyici Sıvılar
Ürün Kodu :

TC220+ ısıtma sistemlerindeki kireç ve sertleşmiş kalıntıları gidermek için güçlü formülüyle özel olarak tasarlanmıştır. Temizleyici ve kireç sökücüdür.

 • Kireç ve birikim kalıntılarını temizler.
 • Mevcut sistemlerin verimliliğini geri kazandırır.
 • Tüm ısıtma sistemleri için uygundur.
 • Tüm metallerde kullanılabilir.
 • Sistem ömrünü uzatır.
Copyright © 2022. All rights reserved.