ENDÜSTRİYEL ARITIM

Filtrasyon Sistemleri

Endüstriyel Arıtım
Ürün Kodu :

Filtrasyon sistemleri, sudaki tortu, askıda katı madde gibi fiziksel kirlilikler ile renk, tat, koku gibi kirliliklerin giderilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Filtre gövdesinin içinde bulunan medya yardımı ile sudaki farklı boyutta ve yoğunlukta bulunan partüküller medyanın değişik katmanlarında tutularak sudan uzaklaştırılırlar. Filtre, otomatik ters yıkama yaparak mrdyasında tutmuş olduğu kirlilikleri uzaklaştırır.

Özellikler

FRP / Epoksi Boyalı Karbon Çelik Filtre Tankları
4 – 6 Bar Çalışma Basıncı
Pnomatik Aktuatorlu Kelebek Vanalar
PVC / Galvaniz Yüzey Borulama
PLC Kontrol Panosu
Kum Filtreleri için Antrasit, Kum ve Dereceli Çakıl Medya Katmanı
Aktif Karbon Filtreler için Dereceli Çakıl ve Granüler Aktif Karbon Medya Katmanı

Sistem Dizaynında Önemli Noktalar

Farklı kirlilik yükündeki sular için farklı hızlarda dizayn
Besi suyunda SDI, Bulanıklık, Askıda Katı Madde, Organik Madde, Toplam Demir ve Mangan miktarları
Kirlilik türüne göre gerekli ön kimyasal dozaj sistemleri

Ultrafiltrasyon Sistemleri

Endüstriyel Arıtım
Ürün Kodu :

Ultrafiltrasyon (UF) sistemleri, özellikle yoğun ve değişken fiziksel kirlilik yükü olan deniz suyu, nehir suyu ve kuyu sularının membran teknolojisi ile hassas filtrasyonu için kullanılır.

UF Sistemleri dikey akış prensibine göre çalışan sistemlerdir. Membranlar vasıtası ile tutulan kirlilikler otomatik ters yıkama işlemi ile sistemden atılır. Belli zamanlarda ise kimyasallı yıkama işlemi (CEB) yine otomatik olarak yapılır. Ortalama sistem verimleri % 85 – 90’dır.

Özellikler

Hollow Fiber Dikey / Yatay UF Membranları
Frekans Kontrollü 316 Paslanmaz Çelik Besleme ve Ters Yıkama Pompası
CEB Sistemi Dozaj Üniteleri
2 – 3 Bar Çalışma Basıncı
Elektrik Aktuatorlu Kelebek Vanalar
PE / PVC Borulama
PLC Kontrol Panosu & Operatör Panel
Kimyasal Dozaj Ünitesi

Sistem Dizaynında Önemli Noktalar

Farklı kirlilik yükündeki sular için farklı fluxlarda dizayn
Besi suyunda SDI, Bulanıklık, AKM, TOC, Toplam Demir, Mangan ve Yağ & Gres miktarları

Kullanım Yeri

Desalinasyon sistemleri ön arıtımı
Nehir veya kuyu sularının hassas filtrasyonu
Kazan make up suyu hazırlama sistemleri ön arıtımı
Kondens dönüş sularının arıtımı
Atıksu arıtma tesis çıkış sularının hassas filtrasyonu
Bakteri, virüs giderimi
Toplam Organik Karbon ve Renk giderimi

Yumuşatma Sistemleri

Endüstriyel Arıtım
Ürün Kodu :

Yumuşatma sistemleri, içindeki reçine ile sudaki Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarını iyon değiştirme prensibi ile sudan alarak yerine Sodyum veren sistemdir.

Tankın içinde bulunan reçinenin iyon değiştirme kapasitesi dolduğunda, tuz kabında bulunan salamura ile otomatik olarak rejenerasyon yapılır ve reçine yenilenir.

Özellikler

FRP / Epoksi Boyalı Karbon Çelik Tanklar
4 – 6 Bar Çalışma Basıncı
Pnomatik Aktuatorlu Kelebek Vanalar
PVC / Galvaniz Yüzey Borulama
PLC Kontrol Panosu
Debi Kontrolü
Sodyum Bazlı Katyonik Reçine

Sistem Dizaynında Önemli Noktalar

Fiziksel kirliliği yüksek sular için farklı ön filtrasyon
Besi suyunda toplam sertlik, askıda katı madde, toplam demir ve mangan miktarları

Reverse Osmosis Sistemleri

Endüstriyel Arıtım
Ürün Kodu :
Reverse Osmosis (RO) sistemleri, sudaki çözülmüş iyonların membran teknolojisi ile sudan ayrıştırılması ve buna bağlı olarak suyun iletkenlik değerinin düşürülmesi amacı ile kullanılır.
RO sistemleri çarpraz akış prensibine göre çalışan ve ters yıkama işlemi olmayan membran sistemleridir. Belli zamanlarda membran yıkama üniteleri ile kimyasallı yıkama işlemi yapılır.

Degazör Sistemleri

Endüstriyel Arıtım
Ürün Kodu :

Degazör sistemleri, suya fan ile hava verilerek sudan CO2’in uçurulması amacı ile kullanılan sistemlerdir.

Degazör sistemi içinde bulunan dolgu malzemeleri, su ile havanın temas yüzeyini artırarak, CO2 giderim oranının en üst düzeyde olmasını sağlar.

Özellikler

FRP / Epoksi Boyalı Karbon Çelik / 316 Paslanmaz Çelik Tank ve Kule
Radyal Tip Fan
PP Dolgu Malzemeleri
200 m3/saat kapasiteye kadar standart üretim

Membran Yıkama Üniteleri

Endüstriyel Arıtım
Ürün Kodu :

Reverse Osmosis Sistemleri sürekli çalışan sistemler olup, belli dönemlerde membranlar üzerinde biriken kirliliklerin ve konsantre tuzların uzaklaştırılması için membranların yıkanması gerekmektedir.

Özellikler

316 Paslanmaz Çelik Yıkama Pompası
304 Paslanmaz Çelik Torba Filtre
Polietilen Yıkanma Tankı

Koagülasyon Flokülasyon Çöktürme Sistemleri

Endüstriyel Arıtım
Ürün Kodu :

Koagülasyon Flokülasyon Çöktürme Sistemleri, özellikle fiziksel kirliliği yüksek olan yüzey sularının fiziksel olarak arıtılması amacı ile kullanılır.

Özellikler

Epoksi Boyalı karbon Çelik Tanklar
Betonarme Tanklar için Mekanik Aksam
Koagülasyon Ünitesi
Flokülasyon Ünitesi
Lamellalı Çöktürme Ünitesi
Koagülant & PE Dozaj Üniteleri
PLC Kontrol Panosu

Sistem Dizaynında Önemli Noktalar

Besi suyunda AKM ve Bulanıklık miktarı
Kimyasal dozaj miktarları ve tank bekletme süreleri

Aksesuarlar

Endüstriyel Arıtım
Ürün Kodu :

Enerji sistemlerinde ana arıtma sistemlerinde yardımcı olarak çeşitli ilave arıtma ekipmanları kullanılmaktadır. 

Bemoulli Filtre

Endüstriyel Arıtım
Ürün Kodu :

Bernoulli filtreler, basınçlı sistemlerdeki suların sürekli filtrasyonunu sağlayan, Bernoulli prensibine dayanan bir temizleme operasyonu ile kendi kendini temizleyen filtrelerdir. Filtrenin en önemli parçası, temizleme işlemini sağlayan pnömatik silindir üzerine monte edilmiş olan disktir.

Deniz, kuyu ve nehir suları kaba filtrasyonu
UF sistem girişi
Soğutma kulesi hatları

Copyright © 2022. All rights reserved.